curabona-logo

Vårdar Väl

Bemanning, Sjukvård, Hälsa, Friskvård och Välbefinnande

Testa Dig

BMI - Body Mass Index är ett värde man får genom att dividera sin kroppsvikt med längden i kvadrat. Med BMI räknar man ut om man har undervikt, idealvikt, övervikt eller fetma.
Kontrollera ditt BMI här

BMR - Basic Metabiloc Rate är den minimala energiförbrukningen som kroppen behöver för att upprätthålla de mest basala livsfunktioner så som hjärtarbete, andning och de övriga organens funktioner. Utöver dessa utför kroppen en hel del andra aktivteter under dagen kan man behöva mer energi källor.
Kontrollera din BMR här

Coopers test är en konditionstest där du springer så långt du kan på 12 minuter, helst på löparbana.
Du gör testet innan du börjar med konditionsträning och gör testet igen när du har tränat i minst 10 veckor.
Kontrollera dina resultat här

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att komma igång med livsstilsförändringar!