curabona-logo

Vårdar Väl

Bemanning, Sjukvård, Hälsa, Friskvård och Välbefinnande

Sömn

Återhämtning och återuppbyggnad av kroppen gör sömn till en livsviktig funktion.

Under sömnen återhämtar sig hjärnan genom att sortera och bearbeta den information den har tagit del av under dagen. Nervkopplingarna som påverkar minnesfunktionen hinner återuppbyggas i hjärnan. Immunförsvaret stärks och aktiveras när vi sover. Vårt sömnbehov varierar i förhållande var i livet vi befinner oss, sömnbehovet ligger därför mellan 6 och 8 timmar per dygn. Någon enstaka gång klarar vi oss med mindre sömn, men då behöver man oftast hämta upp det kommande dygnet.

Långvariga sömnproblem kan leda till allvarliga sjukdomar som depression, hjärt- och kärlsjukdomar samt koncentrations- och inlärningssvårigheter. Orsaker till sömnproblem kan variera. Vår kompetenta bemanning bestående av sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig ifall sömnproblemen inte avtar.