curabona-logo

Vårdar Väl

Bemanning, Sjukvård, Hälsa, Friskvård och Välbefinnande

Hälsa

För de flesta av oss är hälsan det mest värdefulla när man pratar om vad man önskar sig samt värdesätter högst och mest. Däremot tar de flesta av oss vår hälsa för givet, men det perspektivet förändras väsentligt när vi eller någon i vår närhet drabbas av allvarliga sjukdomar. Det är många faktorer som påverkar vår hälsa men de viktigaste är arv, miljö och livsstil. Livsstilen är den hälsofaktor som du kan påverka väldigt mycket för att uppnå en hög hälsostatus och ett bra välbefinnande. Nutidens västerländska hälsoproblem står till största delen i direkt proportion till den livsstil man har. Våra matvanor, fysisk aktivitet, sömn, återhämtning, bruk och missbruk är livsstilsfaktorer som påverkar varandra och vår hälsa.

Vi måste dagligen tillföra kroppen energi och näring, vi har behov av att röra på oss, sova och återhämta oss. Cura Bona AB har därför valt att berätta om varenda livsstilsfaktor var för sig, så att deras tyngd förtydligas.

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att komma igång med livsstilsförändringar!