curabona-logo

Vårdar Väl

Bemanning, Sjukvård, Hälsa, Friskvård och Välbefinnande

Bemanning

Bemanningstjänsten har varit en del av vår verksamhet sedan Cura Bona ABs start år 2000. Vi erbjuder bemanningslösningar till kommuner, landsting, privata vårdgivare och företag. Våra klienter finns övervägande i Malmö, men vi har även kunder i övriga Skåne, Småland m.m.

Våra medarbetare väljs noggrant enligt bred och lång yrkeserfarenhet samt personlighet. På Cura Bona AB hyr vi ut våra kompetenta medarbetare flexibelt, det vill säga till kunder som har behov av korta eller långvariga bemanningslösningar. På kort sikt ger vi dig stöd med punktinsatser vid oförutsedda bemanningsförändringar. På lång sikt planerar vi, i samarbete med dig, att lösa personal behov så att du har rätt personal tillgänglig till arbetsuppgifterna.

Vårt mål är att tillsammans med dig utveckla kreativa lösningar. Du är alltid välkommen att höra av dig till ett förslag på hur vi kan lösa dina bemanningsbehov.